Make your own free website on Tripod.com

Meningkatkan kualiti pendidikan dan pencapaian akademik setiap warga sekolah

Memberi perkhidmatan yang cekap, pantas, kemas dan bermutu tinggi

Penerapan budaya yang prihatin dan penyayang

Mendidik pelajar ke arah berakhlak mulia, harmoni, berakal, rajin dan berketrampilan

Menjadikan sekolah pusat kecemerlangan mengembangkan bakat potensi

ke tahap paling tinggi

Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif, dinamik dan berwawasan